O projektu

O projektu

Namen centra

Bobrov center bo obiskovalcem približal območje Obsotelja ali Sotelskega na skrajnem zahodnem delu obsežne Panonske nižine.

Osrednjo vlogo na tem območju ima reka Sotla, ki še dandanes oblikuje ravninski del Obsotelja ter tako pomembno vpliva na bogastvo naravnih
vodotokov in življenje vodnih vrst. Pomemben del vsebine centra je povezan s prikazom soodvisnosti naravnega okolja in človeka, ki s svojimi posegi
pomembno vpliva na na življenje v reki in ob njej.

Raznolika vsebina centra, ki celovito prikazuje pestrost in bogastvo življenja na območju Obsotelja, se bo zaradi in tesne povezanosti s samo reko in njenim najbolj prepoznavnim prebivalcem boborom imenovala Bobrov center.

4 enote znanja

Pomemben del vsebine centra je povezan s prikazom soodvisnosti naravnega okolja in človeka, ki s svojimi posegi pomembno vpliva na življenje v reki in ob njej.
Program je sestavljen iz štirih glavnih sklopov, ki se raztezajo po celotnem prvem nadstropju objekta.


1. Geografski oris
2. Življenje vodnih vrst
3. Bogastvo naravnih vodotokov
4. Rešitve - pogled v prihodnost

Objektna zasnova

Objekt je večinoma grajen iz lesa in ima približno 393 kvadratnih metrov neto površine. Vključuje info točko s kavarno, delovno sobo in dva nekoliko večja prostora, namenjena interpretaciji narave. V nadstropju je odprta opazovalnica, obe etaži pa vsebujeta še pokriti terasi v smeri severne in južne smeri. Za obiskovalce je v sklopu zunanje ureditve na voljo 20 parkirnih mest.

Avtorja arhitekture:
Andrej Strehovec, Robert Potokar (Ravnikar Potokar d.o.o.)