O centru

O centru

Center je zasnovan tako, da na zanimiv in razumljiv način podaja izobraževalno vsebino otrokom različnih starosti. Najmlajše bo pritegnil ilustrativni prikaz elementov, starejše vedoželjneže pa bodo navdušili maketa z reliefno strukturo, učni poligon, interaktivne naloge in sodobne digitalne animacije.

Didaktične vsebine so pripravljene tako, da so primerne za večje skupine ali posamezne obiskovalce.

1. Geografski oris Obsotelja

Vsebine, povezane z nastankom Posotelja – od geoloških procesov in tektonike do procesov preperevanja in erozije. Obiskovalce pa bodo navdušili tudi mineralni vrelci ob vhodu.

 

 

 

2. Življenje vodnih vrst

Predstavitev življenja najznačilnejših vodnih vrst Obsotelja: bobra, vidre, zlate nežice in raka koščak. Otroci izkustveno in interaktivno spoznajo značilnosti posamezne živali.

 

 

 

 

3. Bogastvo naravnih vodotokov

Primerjava naravne in umetne struge. Otroci vstopijo v strugo, kjer jih čaka polno presenečenj, izzivov in nalog. V njej lahko poišče zavetje na klopci, uživa v zvokih ptic, valovanja vode ter preučujejo živalske in rastlinske vrste.

4. Rešitve - pogled v prihodnost

Prostor za druženje in spremljanje vsebin na projekciji. Otroci se preko video igre na interaktivnih zaslonih spoznajo z aktivnostmi, ki predstavljajo rešitev za ohranjanje vodotoka Sotle.